מנו ספנות בע"מ

 

מנהלים בכירים

משה מנו נשיא ויו"ר
מורן מנו סמנכ"ל חכירות ופיתוח עסקי
משה בן חמו סמנכ"ל קווי מטענים
איריס מנו מנהלת אגף התיירות
מיכאל בובר רו"ח, סמנכ"ל כספים
משה (דובי) גנור מנהל מחלקת ניהול אניות

דירוגי חברה נוספים