עיריית באר שבע

 

מנהלים בכירים

רוביק דנילוביץ', ראש העיר
אבישג אבטובי, מנכ”ל העירייה
רו”ח תומר ביטון, גזבר העירייה

דירוגי חברה נוספים