גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’

 

שותפים בכירים

ג'ין קלינהנדלר שותף בכיר
דוד חודק ראש המשרד
אמיר הלוי שותף בכיר
איתן גרינברג שותף מנהל
מייסד המשרד
פרופ’ יוסי גרוס

דירוגי חברה נוספים