גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’

 

שותפים בכירים

פרופ’ יוסי גרוס מייסד המשרד
ג'ין קלינהנדלר שותף בכיר
דוד חודק ראש המשרד
אמיר הלוי שותף בכיר
איתן גרינברג שותף מנהל

דירוגי חברה נוספים