בנק מזרחי-טפחות בע”מ

 

בעלי תפקידים נוספים

משה וידמן יו”ר הדירקטוריון
אליעזר (אלי) יונס מנכ”ל