בנק לאומי לישראל

 

בעלי תפקידים נוספים

פרופ' דניאל צידון משנה למנכ"ל, אחראי על שוקי הון, בנקאות פרטית ואסטרטגיה
גדעון אלטמן ראש החטיבה לבנקאות מסחרית
איתי בן זאב ראש חטיבת שוקי הון
ד"ר חדוה בר מנהלת סיכונים ראשית, ראש החטיבה לניהול סיכונים
שלמה גולדפרב רו"ח חשבונאי ראשי, ראש חטיבת חשבונאות
קובי הבר ראש החטיבה העסקית
נעמי זנדהאוז יועצת משפטית ראשית, ראש חטיבת הייעוץ המשפטי
דן כהן ראש חטיבת משאבי אנוש
תמר יסעור ראש החטיבה הבנקאית
דן ירושלמי ראש חטיבת תפעול ומנהלה
יואל מינץ ראש החטיבה למימון מורכב ונדל"ן
ששון מרדכי מבקר פנים ראשי, ראש חטיבת הביקורת הפנימית
רון פאינרו ראש החטיבה לכספים וכלכלה