בנק לאומי לישראל

 

מנהלים בכירים

פרופ' דני צידון משנה למנכ"ל
איתי בן זאב ראש חטיבת שוקי הון
ד"ר חדוה בר ראש החטיבה לניהול סיכונים
רו"ח שלמה גולדפרב ראש חטיבת החשבונאות
קובי הבר ראש החטיבה לבנקאות עסקית ומסחרית
עו"ד חנן פרידמן ראש חטיבת הייעוץ המשפטי
תמר יסעור ראש החטיבה הבנקאית
דן ירושלמי ראש חטיבת הטכנולוגיות
דן כהן ראש חטיבת משאבי אנוש
יואל מינץ ראש החטיבה לאשראי בינלאומי ונדל"ן
ששון מרדכי ראש חטיבת הביקורת הפנימית
רו"ח רון פאינרו ראש החטיבה לכספים וכלכלה

דירוגי חברה נוספים