בנק לאומי לישראל

 

מנהלים בכירים

איתי בן זאב ראש חטיבת שוקי הון
הילה ערן-זיק ראש החטיבה לניהול סיכונים
רו"ח שלמה גולדפרב ראש חטיבת החשבונאות
קובי הבר ראש החטיבה לבנקאות עסקית ומסחרית
עו"ד חנן פרידמן ראש חטיבת הייעוץ המשפטי
דן כהן ראש החטיבה הבנקאית
תמר יסעור ראש חטיבת הבנקאות הדיגיטלית
דן ירושלמי ראש חטיבת הטכנולוגיות
מיכל דנא ראש חטיבת משאבי אנוש
יואל מינץ ראש החטיבה לאשראי בינלאומי ונדל"ן
ששון מרדכי ראש חטיבת הביקורת הפנימית
רו"ח עומר זיו ראש החטיבה הפיננסית

דירוגי חברה נוספים