זרקור על מנהל

מיכאל בובר | מנו ספנות בע"מ | צילום איל יזהר

בובר מיכאל רו"ח, סמנכ"ל כספים, מנו ספנות בע"מ

שנת לידה: 1978

השכלה: רישיון רואה חשבון, . B.A בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת חיפה.

תפקיד נוכחי: רו"ח, סמנכ"ל כספים, מנו ספנות בע"מ

תפקידים קודמים: סמנכ”ל כספים, מ את מ כהן בע”מ, מנג’ר בדלויט בריטמן אלמגור זהר ושות’.

פעילות למען הקהילה: יו”ר וועדת ביקורת, אגודת ידידי בית חולים בני ציון.

תפקידים בגופים ציבוריים: חבר לשכת רואי חשבון, חבר מועצת רואי חשבון.

ותק בתפקיד: 4 שנים.

מהו המהלך המשמעותי שהובלת לאחרונה?
הקמת הזרוע המלונאות של הקבוצה, רכישת מלון קראון פלזה חיפה ורכישת מלונות נוספים.

מהן החוזקות המשמעותיות של החברה בעינייך?
גיוון בתחומי הפעילויות והון אנושי איכותי.

מהם המהלכים המרכזיים שנעשו לאחרונה ויובילו להתחזקות החברה בשנים הקרובות?
השקעות משמעותיות בנכסים איכותיים.

חברות מובילות