זרקור על מנהל

חנה פרי זן | פעילים ניהול תיקי השקעות

פרי זן חנה יו”ר, פעילים ניהול תיקי השקעות בע”מ

שנת לידה: 952

השכלה: MBA לימודי תואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים (1977); B.A. בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים (1975).

תפקיד נוכחי: יו”ר, פעילים ניהול תיקי השקעות בע”מ

חברות מובילות